We know delivering value is hard.

De rol van Product Management wordt (terecht) steeds groter binnen organisaties en de performance van Product Owners en Product Managers wordt daarmee belangrijker. Waar het afgelopen decennia veel geïnvesteerd is in het optimaliseren van het proces (agility) spelen nu de vragen rondom het optimaliseren van specifiek product management. De (on)volwassenheid van jouw product organisatie, of sommige delen ervan, is een cruciale voorspeller voor het succes van jouw organisatie. 

  • Snelheid en voorspelbaarheid van de teams
  • Samenbrengen van strategie en dag-tot-dag operatie
  • Building the right thing
  • Verhogen van resultaat en rendement
  • (Persoonlijke) ontwikkeling van product professionals
  • Objectief vaststellen van niveau product professionals
  • De belofte van 'product led' & het neerzetten van een succesvolle 'product culture'.
Desktop - 2

Hoe helpt Expandior de volwassenheid van jouw product organisatie te verhogen?

Product Management Compass - discover where you'll grow

1. Assess

Een objectief oordeel is het startpunt. Wat zijn de doelen, wat is de situatie, wat werkt naar behoren, wat kan beter en welke elementen lenen zich voor impact op de korte termijn?

Deze eerste beoordeling kent vele vormen. Van volledige assessments voor individuele professionals, interviews met (key) stakeholders tot beoordeling van bestaande practices en een expert opinion de inrichting van de teams en product organisatie.

Product Professional working on personal growth

2. Closing the gap

Na een korte 'Kick-off' (assessment) is duidelijk waar jouw organisatie naartoe wil én heeft Expandior laten zien waar je nu staat. In een overzichtelijk rapport wordt zichtbaar gemaakt welke 'gaps' er zijn gevonden.

Niet dit rapport, maar uitkomst ervan stelt jou in staat om het gewenste niveau te behalen. Die uitkomst? Een 'Improvement Backlog' die door Expandior is ingericht om de gevonden gaten zo snel en volledig mogelijk in te lopen. 100% concrete acties. Geen wollige beschrijving van de aangetroffen situatie, maar concrete acties op basis van data.

Product Management Navigator Diagramm

3. Improve

Expandior helpt jou vervolgens om de wijze van beoordelen, de leerreizen, de juiste set aan practices en het gebruik van de Improvement Backlog op duurzame wijze in de manier van werken binnen jouw organisatie op te nemen. Zo lang je wil is Expandior aanwezig als trusted advisor en opleider. Tot je op eigen kracht verder wil met deze duurzame wijze van verbeteren.

Welke aanpak past bij jou?

✔️Je hebt concrete vraagstukken in m.b.t. het werk van product owners en de waarde van de producten in jouw organisatie.
✔️Je zoekt een expert die niet alleen de juiste oplossingen biedt, maar juist jouw team helpt bij het vinden van de juiste oplossing.
✔️Je zoekt een partner die je helpt met het boeken van tastbare resultaten én die je organisatie vaardiger maakt.

Op basis van jouw hoofdvraag zal één van deze instrumenten beter bij jou passen.

Product Compass - Organisatie

Waar staan jouw product professionals in hun ontwikkeling? Wie beheerst wat? Hoe ziet de ideale leerreis eruit? Wat is het niveau van product management binnen onze organisatie?

Het Compass geeft een objectief oordeel over het huidige niveau én toont de ideale route om het niveau te verbeteren. Voor individu én organisatie.

Bekijk Product Compass
Product Management Compass - Discover where you'll grow.